Uw kind aanmelden

Als u een goed beeld heeft van onze school, dan kunt u uw kind op de wachtlijst zetten door het Voor-aanmeldformulier (ingevuld en ondertekend) in te leveren bij, of op te sturen naar de directie van de school.

Op het moment dat u uw kind op de wachtlijst zet via het formulier nemen wij hem/haar op in onze administratie. Uw kind is dan nog ‘niet actief’. Zodra uw kind 4 jaar wordt, wordt de aanmelding definitief en omgezet naar een inschrijving. Uw kind wordt als ‘actief’ opgenomen in het administratiesysteem en de inschrijving wordt aan de gemeente doorgegeven.

Intakegesprek

Wanneer uw kind tussen de drie jaar en vijf maanden en drie jaar en zeven maanden is, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de adjunct-directeur of de intern begeleidster. In dit gesprek vragen we u naar de gegevens en ontwikkeling van uw kind. Zo leren we uw kind een klein beetje kennen.

In welke groep komt uw kind?

Na het intakegesprek volgt er overleg tussen de adjunct-directeur, de intern begeleidster en de leerkrachten. Zij bespreken welke groep het best past bij uw kind. Uw eventuele voorkeur wordt meegenomen in dit overleg. Vele factoren (groepsgrootte, meisjes/jongensverdeling, familie, de ondersteuningsbehoeften van kinderen enz.) spelen mee, daarom kunnen wij uw voorkeur helaas niet garanderen. Evenredige groepssamenstellingen zijn immers belangrijk voor de ontwikkeling van alle kinderen. We vragen uw begrip hiervoor. 

Kennismaken

Zes weken voordat uw zoon/dochter vier jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de toekomstige leerkracht. Relevante informatie over uw kind wordt genoteerd en de praktische gang van zaken op school wordt met u besproken. Natuurlijk kunt u zelf op dat moment ook al uw vragen stellen.

Wenmomenten

Om alvast te wennen, mag uw kind zodra het drie jaar en tien maanden oud is, tien momenten (= 10 ochtenden en/of middagen) voorafgaand aan zijn/haar vierde verjaardag, een kijkje komen nemen in de klas. Deze ‘wendagen’ worden in overleg met de toekomstige groepsleerkracht van uw zoon/dochter gepland. In de laatste maand van het schooljaar is het vanwege de drukke werkzaamheden niet meer mogelijk kinderen te laten wennen. Zodra uw kind vier jaar is geworden, geldt deze regeling niet meer. Hij/zij is dan echter nog niet leerplichtig.

Snel naar