Groep 1/2

Uw kind zit , na een aantal wendagen, nu echt op “de grote school” in groep 1/2. Er wordt dan veel  aandacht besteed aan het  omgaan met de andere kinderen : het  luisteren naar elkaar, samen spelen  en elkaar helpen . Spelenderwijs leren de kinderen zo  belangrijke sociale vaardigheden. Welke vaardigheden de hele groep al beheerst is te lezen op de veren van de pauw, die in de groep hangt.

Bij  de inloop tot kwart voor 9 kunnen alle kinderen kiezen uit het speelgoed dat klaar ligt op de tafels. Daarna wordt een kring gevormd met de stoeltjes en starten we met het oplezen van de namen en het zingen van het lied “De dagen van de week”. Er worden dan plaatjes opgehangen (dagritmekaarten) en verteld wat er voor dit dagdeel op het programma staat. Op deze manier is de structuur van de dag voor alle kinderen duidelijk.  Dat iedere dag zijn eigen kleur heeft,  is belangrijk voor het werken op het Daltonbord . Hiermee leren ze kiezen, plannen en evalueren.

We werken een week of drie over een bepaald thema en daar wordt dan over gesproken, gezongen, verteld, voorgelezen, geknutseld, getekend etc. Daarnaast spelen we buiten , eten en drinken we samen, gaan we naar het speellokaal en leren wij zoveel mogelijk zelf te doen.  Wij hebben het de hele dag eigenlijk heel erg druk en leren veel van en met elkaar!

Snel naar