Excellent in eigenaarschap

IKC De Edelsteen is de eerste excellente school in Zoetermeer. We hebben dit predicaat gekregen omdat wij uitblinken in hoe wij eigenaarschap van de leerlingen bij ons op school vormgeven. Onze leerlingen hebben zeggenschap over hoe ze leren en waarom ze iets leren. Zo willen wij ze voorbereiden op een toekomst in de maatschappij.

Eigenaar van leerproces

IKC de Edelsteen biedt een leeromgeving waarin kinderen gemotiveerd worden te blijven leren omdat ze dit zelf graag willen. Onze leerlingen krijgen een taak op maat en de ruimte om mee te denken over de manier van werken aan hun taken en doelen. Zij mogen zelf een werkplek kiezen en zelf plannen. Ze werken op het eigen niveau, krijgen instructie naar behoefte, werken aan eigen doelen, individueel of met elkaar. Zij worden eigenaar van hun eigen leerproces. De leerkracht coacht en zorgt voor de balans tussen begeleid leren en het eigenaarschap van de leerlingen.

Eigen keuzes maken

De keuzevrijheid die wij bieden staat voor vrijheid in gebondenheid. Leerlingen krijgen in de groep de gelegenheid om op hun eigen niveau en in hun eigen tempo steeds meer zelf keuzes te maken en te werken aan eigen doelen. Ze worden hierin goed begeleid.

De onafhankelijke jury van de onderwijsinspectie zegt hierover: “Bij IKC De Edelsteen vervult de leraar in het ontwikkelproces altijd een duidelijke rol. Het eigenaarschap gaat dan ook niet zozeer over het loslaten van de leerlingen, maar om het op een andere manier vasthouden en stapsgewijs begeleiden van de leerlingen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid.”

Leren door samenwerken

De leerlingen van IKC De Edelsteen leren van en met elkaar door dagelijks samen te werken. Ze ontwikkelen zich continu en worden gestimuleerd om een onderzoekende en reflecterende houding aan te nemen. Belangrijke vaardigheden om goed te kunnen functioneren in een voortdurend veranderende maatschappij.

Wilt u meer weten over eigenaarschap van de leerlingen?
Bekijk dan onderstaande video.

Snel naar