Groep 4

In groep 4 wordt er hard gewerkt met de vakken taal, rekenen en spelling. Het is een leerzaam jaar waar veel meer van de zelfstandigheid van de leerlingen wordt verwacht. De kinderen krijgen een weektaak en een periodetaak. Hier wordt aan de persoonlijke periode doelen gewerkt. Hieronder een korte impressie van de doelen per vak.
 
Rekenen:
Leren optellen en aftrekken over de 10-tal heen.
Klokkijken analoog en digitaal
Getallenlijn tot 100.
Ruimtelijk inzicht met blokjes en plattegronden.
Rekenen met geld. Alle briefjes en munten worden aangeboden.
De tafels.
 
Taal:
Taalkundig ontleden: lidwoorden, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord.
Vergroten woordenschat.
Schrijven van korte teksten.
Opbouw van een zin.
 
Spelling:
Woorden met v/f
Woorden met s/z
Woorden die eindigen met een t/d klank
Verkleinwoorden
Open en gesloten klankgroepen.
Woorden met oei, ooi, aai
 
Dit is maar een kleine greep van de aangeboden doelen. Naast deze vakken krijgen de kinderen ook creatieve vakken. Knutselen, tekenen, drama en muziek staan elke week op het rooster. Twee keer per jaar zijn er talentweken waar de kinderen zich kunnen inschrijven op creatieve vakken. Dit is klassen doorbrekend.
 
In groep 4 wordt een start gemaakt met de zaakvakken. Dit omdat we merkte dat de kinderen van deze leeftijd al heel nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen. Daarom krijgen de leerlingen 1 keer per week wereldoriëntatie. Hier worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur samen gevoegd. Wij werken dan aan de hand van 1 thema een aantal weken.
 
Er wordt veel samengewerkt in de klas. De kinderen leren van en met elkaar. Dit doen we doormiddel van coöperatief leren en samenwerkplekken. Die zijn zowel in de klas als buiten de klas in de gang of aula.
 
Verder hebben wij veel plezier in groep 4 en vinden wij het heel belangrijk dat elk kind zich goed en veilig voelt zodat het tot leren komt. Wij hebben de methode ‘Kwink’ die elke week aan bod komt. Maar ook maken wij school en klassen afspraken hoe wij met elkaar omgaan. Deze hangen in de klas. Elke dag zorgen wij met elkaar als klas dat het een fijne klas blijft.

Snel naar