Onderwijs op maat

De meeste vakken worden bij IKC De Edelsteen op drie niveaus aangeboden. Heeft uw kind wat moeite met de lesstof, dan krijgt het de leerstof op niveau aangeboden. In het groepsplan wordt beschreven waar het extra ondersteuning nodig heeft. De leerkracht geeft de instructie en begeleiding waar nodig en waar mogelijk. Ambulante leerkrachten geven ook extra ondersteuning.

Bij een ontwikklingsvoorsprong

Heeft uw kind een ontwikkelingsvoorsprong, dan krijgt het een compact aanbod op niveau. De leerkracht biedt extra uitdaging, zodat uw kind blijft groeien. De coördinator ‘leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong’ ondersteunt de leerkracht hierin. Zij geeft adviezen maar werkt ook zelf met deze leerlingen om naast het aanbod van school een verbreding te geven. Deze leerlingen werken in de Speurneuzengroep gezamenlijk aan een specifiek project. In de klas krijgen de leerlingen de kans om deze opdrachten verder uit te werken.

Groeimindset

Wij werken volgens de methodiek van Carol Dweck waarmee wij uw kind helpen een groeimindset te ontwikkelen. Onze teamleden stimuleren een houding voor een leven lang leren. Zij richten zich op vooruitgang, focussen op inspanning en op groei. Onze complimenten zijn gericht op het leerproces en in gesprek zoeken wij naar leerpunten. Kinderen die vanuit een op groeigerichte mindset handelen, zijn blij met uitdagingen en geven niet op bij tegenslagen.

Talentontwikkeling

Om kinderen eigenaar te laten zijn van hun ontwikkeling moet het kind keuzes kunnen maken uit een breed aanbod. Ons IKC biedt dit brede aanbod via Talentenlab (naschoolse activiteiten waaraan kinderen kunnen deelnemen, zoals wetenschap en techniek, kunst en cultuur, sport, natuur, versterken van persoonlijkheid) tijdens de talentweken.

Daltonpodium

Elkaars talenten ontdekken vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij een Daltonpodium waarop met regelmaat de mooiste optredens worden gegeven. Het Daltonpodium wordt door de leerlingen geheel zelfstandig georganiseerd: ze maken een rooster, er is iemand verantwoordelijk voor de verlichting of voor het geluid, etc. U bent als ouder van harte welkom bij het Daltonpodium.

Overstap naar voortgezet onderwijs

Onze leerlingen leren al op jonge leeftijd hoe ze moeten plannen en organiseren. Verantwoordelijkheid hebben ze als ze onze school verlaten onder de knie. Dit maakt dat de overstap naar het voortgezet onderwijs kleiner en gemakkelijker is.

Snel naar