Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis

Ieder jaar proberen wij met behulp van de ouders de tijd op school voor de kinderen nog fijner te maken. Dankzij uw fysieke en vrijwillige financiële ondersteuning is het mogelijk dat wij de kinderen leuke en gezellige extra activiteiten kunnen aanbieden. Vanuit het rijk ontvangen wij namelijk alleen een financiële bijdrage ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen. Dit geld wordt volledig besteed aan onderwijsmaterialen en andere zaken ter ondersteuning van het onderwijsproces.

Elk jaar stelt de MR de hoogte van de ouderbijdrage voor het volgende cursusjaar vast.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op € 32,50 per kind.
Start(en) uw kind(eren) op school vóór de kerstvakantie, dan betaalt u € 30,- per kind
Start(en) uw kind(eren) op school na de kerstvakantie, dan betaalt u € 15,- per kind.

Hieronder kunt u lezen waar uw ouderbijdrage o.a. aan besteed zal worden:
Ongevallen verzekering, afscheid groep 8, Kinderboekenweek, Kerst, culturele uitstapjes gr. 1-8, Pasen, disco, sportdag, Sinterklaas, Dag van de leerkracht, Koningsspelen, Avondvierdaagse, traktatie laatste schooldag, bibliotheekabonnementen, speelmateriaal voor de pauzes.

Ieder schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 in september op schoolreis. Groep 8 gaat in mei/juni op schoolkamp. Alle ouders ontvangen in de maand juni van het lopende schooljaar via de mail een brief met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis in het volgende schooljaar. Informatie over het schoolkamp van groep 8 ontvangen ouders in januari/februari.
Brief: Informatieouderbijdrage 2017-2018 en schoolreis sept-2017

U kunt het bedrag dat voor u van toepassing is overmaken naar bankrekening:

NL53  INGB  0002  3969  06    t.n.v. o.b.s. De Edelsteen, Zoetermeer.
Vergeet u niet de voor- en achternaam (!) van uw kind(eren), de groep(en) én ‘Ouderbijdrage 2017-2018’ te vermelden?

Namens de kinderen hartelijk dank!

Snel naar