Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis

Ieder jaar proberen wij met behulp van de ouders de tijd op school voor de kinderen nog fijner te maken. Dankzij uw fysieke en vrijwillige financiële ondersteuning is het mogelijk dat wij de kinderen leuke en gezellige extra activiteiten kunnen aanbieden. Vanuit het rijk ontvangen wij namelijk alleen een financiële bijdrage ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen. Dit geld wordt volledig besteed aan onderwijsmaterialen en andere zaken ter ondersteuning van het onderwijsproces.

 

Elk jaar stelt de MR de hoogte van de ouderbijdrage voor het volgende cursusjaar vast. Hieronder kunt u lezen waar uw ouderbijdrage o.a. aan besteed zal worden:

Afscheid groep 8, Kinderboekenweek, kerst, culturele uitstapjes gr. 1-8, Pasen, disco, sportdag, Sinterklaas, sportfestijn, avondvierdaagse,  bibliotheekabonnementen, speelmateriaal voor de pauzes.

Ieder schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 in september op schoolreis. Groep 8 gaat in mei/juni op schoolkamp. Alle ouders ontvangen in de maand juni van het lopende schooljaar via de mail een brief met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis in het volgende schooljaar. Informatie over het schoolkamp van groep 8 ontvangen ouders in januari/februari.

De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Dat houdt in dat deze betaling niet verplicht is. Indien ouders geen ouderbijdrage (kunnen) betalen, zal de school de kosten voor deze leerlingen voor eigen rekening nemen. Er worden geen leerlingen uitgesloten van deelname aan activiteiten. 

 

Namens de kinderen hartelijk dank!

 

Snel naar