Kinderdagverblijf

Plezier in ontwikkeling

Het kinderdagverblijf is er voor kinderen vanaf 6 weken tot het moment dat ze naar het onderwijs gaan. Of ze nu 14 weken oud zijn, of bijna 4. Met veel aandacht zorgen wij voor uw kind en stimuleren de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch vlak. Een baby die door muziek en liedjes klanken ontdekt, een peuter die buiten de natuur ervaart en een kleuter die onder begeleiding zijn eigen keuzes leert maken. Spelenderwijs opgroeien is leuk. En nog leuker is het als uw kind zelf ervaart iets nieuws te kunnen. Wij volgen de ontwikkeling van uw kind en gaan hier graag met u over in gesprek.

Structuur en regelmaat

Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een omgeving met structuur en regelmaat waarin uw kind zich veilig en blij voelt. Een duidelijke dagindeling en vaste groepen bieden structuur en geven uw kind een fijn en vertrouwd gevoel. Er is een rustige plek waar zij kunnen slapen. Ieder kind is uniek en er wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft. Naast de dagelijkse zorgmomenten worden er allerlei activiteiten aangeboden zoals spelletjes, zingen, creativiteit, voorlezen, buitenspelen en vrij spel. De ontwikkeling van de kinderen stimuleren wij op alle momenten van de dag. Doordat de ruimtes zijn ingedeeld in verschillende speelhoeken, is er veel variatie in spel mogelijk. Het speelgoed stemmen we af op de leeftijd van de kinderen.

3-jarigen

Op iedere locatie geven we aandacht aan de kinderen die de stap gaan maken naar de basisschool. Op onze locaties wordt met dezelfde thema’s gewerkt als op de basisschool. De activiteiten worden op deze thema’s afgestemd. Zo is er ook een kringmoment. Spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op de overstap naar het onderwijs.

Meer informatie over de locatie van Kern Kinderopvang die bij ons IKC hoort? Bekijk kinderdagverblijf De Edelsteen https://www.kern-kinderopvang.nl/locatie/kinderdagverblijf-de-edelsteen/

 

Snel naar