Overlegorganen

Oudercommissie opvang

Bij de opvang van IKC De Edelsteen worden de belangen van de ouders behartigd in een oudercommissie (OC). De OC adviseert IKC De Edelsteen-opvang en Kern Kinderopvang Zoetermeer vanuit het oogpunt van de ouders. Zij vormt een belangrijke schakel tussen ouders en de kinderopvang.
Lees meer

Medezeggenschapsraad onderwijs

Het onderwijs van IKC De Edelsteen heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin drie personeelsleden en drie ouders zitting hebben. Samen bespreken zij het beleid van de school. De ouders die in de MR zitten, worden gekozen door de ouders/verzorgers van de school. 
Lees meer

De leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8, uit elk leerjaar twee. In september van elk schooljaar worden in elke groep verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden. 
Lees meer

De daltonraad

Naast een leerlingenraad is er ook een daltonraad. De daltonraad richt zich specifiek op de verbetering, de ontwikkeling, het overbrengen en uitdragen van het daltononderwijs op het IKC.
Lees meer

De Krantenredactie

Eén keer per maand brengen de groepen 1 t/m 8 een eigen krant uit met allerlei wetenswaardigheden uit de groep. De groepen 5 t/m 8 beschikken daarvoor over een eigen redactie. 
Lees meer

Snel naar