Openingstijden

Kinderopvang

Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 uur - 18.30 uur.

De voorschoolse opvang is geopend van 7.30 uur - 9.00 uur.

De buitenschoolse opvang is geopend 

Tijdens schooldagen   einde schooltijd - 18.30 uur
Tijdens studiedagen onderwijs   7.30 uur - 18.30 uur
Tijdens vakanties onderwijs   7.30 uur - 18.30 uur

Het speelhuis (twee groepen) is geopend

 Maandag en donderdag   8.50 uur - 11.20 uur 
 Dinsdag en vrijdag   8.50 uur - 11.20 uur

Basisonderwijs

Maandag        8.45 uur – 15.00 uur 
Dinsdag    8.45 uur – 15.00 uur
Woensdag    8.45 uur – 12.00 uur
Donderdag    8.45 uur – 15.00 uur
Vrijdag    8.45 uur – 15.00 uur

Continurooster

Op IKC De Edelsteen onderwijs hanteren we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een schooldag met een continurooster. De leerlingen gaan tussen de middag niet naar huis. De deuren gaan open om 08.30 uur. De lessen beginnen om 08.45 uur. U mag uw kind(eren) naar binnen begeleiden. Wij vragen u wel in de gang afscheid te nemen en de school zo snel mogelijk weer te verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen starten.

Snel naar