Oudercommissie van de opvang

Bij de opvang van IKC De Edelsteen worden de belangen van de ouders behartigd in een oudercommissie (OC). De OC adviseert IKC De Edelsteen-opvang en Kern Kinderopvang Zoetermeer vanuit het oogpunt van de ouders. Zij vormt een belangrijke schakel tussen ouders en de kinderopvang.

De OC bestaat uit ouders/verzorgers van onze kinderen. Zij werken volgens het reglement van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen, BOINK. Naast de lokale OC is er ook een centrale OC. De centrale OC bestaat uit ouders die de lokale OC’s vertegenwoordigen. 

De oudercommissie heeft de volgende doelstellingen:

  • Behartigen van belangen van de kinderen en hun ouders van de vestiging waar de oudercommissie aan verbonden is.
  • De ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen.
  • Het mede bewaken van de kwaliteit. 
  • Het behartigen van de belangen van de vestiging bij de Centrale Oudercommissie en de directie. 
  • Het bevorderen van betrokkenheid van ouders, waardoor een actieve en in ontwikkeling blijvende samenwerking kan plaatsvinden. 
  • Het mede bevorderen van de communicatie tussen personeel en ouders, en tussen ouders onderling.

Aanmelden?

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie? Mail dan naar oc.opvangikcdeedelsteen@gmail.com

Snel naar