Groep 7

Een spannend en belangrijk jaar uit de basisschoolperiode. In deze groep zijn de kinderen al echte bovenbouwleerlingen.
En deze hebben een schooljaar voor de boeg waarin heel veel geleerd en hard gewerkt wordt. Er is flink wat leer- en maakhuiswerk: van werkstukken en spreekbeurten tot taal- en rekenwerkbladen. Eigenaarschap en werken aan eigen leerdoelen zijn belangrijk in groep 7. Welke doelen beheerst de leerling al en welke niet en moet hij dus nog mee aan de slag?
Twee spannende hoogtepunten van groep 7 zijn altijd het theoretisch en praktisch verkeersexamen in april en mei. De voorlopige adviezen voor het voortgezet onderwijs zijn aan het einde van het schooljaar.

Snel naar