Vakantierooster

De minister van OCW stelt jaarlijks de data vast voor 6 weken zomervakantie, 2 weken kerstvakantie en 1 week meivakantie. De herfstvakantie en de voorjaarsvakantie mogen de schoolbesturen zelf bepalen. Het ministerie geeft wel een advies over de data van deze kleine vakanties.
De schoolvakanties van het Openbaar Onderwijs Zoetermeer wijken geregeld af van dit advies. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.


Vakantierooster Onderwijs 2018-2019

Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie vrijdagmiddag 21 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Krokusvakantie vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Onderwijsdag donderdag 11 april 2019
Pasen en meivakantie vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart donderdag 30 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren maandag 10 juni 2019
Zomervakantie vrijdagmiddag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

Vakantierooster Onderwijs 2019-2020

Herfstvakantie
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Krokusvakantie
vrijdag 21 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Onderwijsdag
donderdag 9 april 2020
Pasen 
vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie
maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart
donderdag 21 t/m vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
vrijdagmiddag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020


Studiedagen Onderwijs (leerlingen vrij)

 - 10 oktober 2018: succescriteria + overgang 2-3 (onderbouw) + Thematisch werken geschiedenis (middenbouw/bovenbouw)
- 29 oktober 2018: Kunst & Cultuur + overgang 2-3 + Succescriteria
- 5 februari 2019
- 4 maart 2019: Leesonderwijs + CITO
- 28 juni 2019

Snel naar