Vakantierooster

De minister van OCW stelt jaarlijks de data vast voor 6 weken zomervakantie, 2 weken kerstvakantie en 1 week meivakantie. De herfstvakantie en de voorjaarsvakantie mogen de schoolbesturen zelf bepalen. Het ministerie geeft wel een advies over de data van deze kleine vakanties.
De schoolvakanties van het Openbaar Onderwijs Zoetermeer wijken geregeld af van dit advies. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.


Vakantierooster Onderwijs 2018-2019

Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie vrijdagmiddag 21 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Krokusvakantie vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Onderwijsdag donderdag 11 april 2019
Pasen en meivakantie vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart donderdag 30 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren maandag 10 juni 2019
Zomervakantie vrijdag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Studiedagen Onderwijs (leerlingen vrij)

 - 10 oktober 2018: succescriteria + overgang 2-3 (onderbouw) + Thematisch werken geschiedenis (middenbouw/bovenbouw)
- 29 oktober 2018: Kunst & Cultuur + overgang 2-3 + Succescriteria
- 5 februari 2019
- 4 maart 2019: Leesonderwijs + CITO
- 28 juni 2019

Snel naar