Vakantierooster

De minister van OCW stelt jaarlijks de data vast voor 6 weken zomervakantie, 2 weken kerstvakantie en 1 week meivakantie. De herfstvakantie en de voorjaarsvakantie mogen de schoolbesturen zelf bepalen. Het ministerie geeft wel een advies over de data van deze kleine vakanties.
De schoolvakanties van het Openbaar Onderwijs Zoetermeer wijken geregeld af van dit advies. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vakantierooster Onderwijs 2019-2020

Herfstvakantie
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Krokusvakantie
vrijdag 21 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Onderwijsdag
donderdag 9 april 2020
Pasen 
vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie
maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart
donderdag 21 t/m vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
vrijdagmiddag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen Onderwijs 2019-2020 (leerlingen vrij)

- 9 oktober 2019
- 6 december 2019
- 5 februari 2020
- 24 juni 2020

Vakantierooster Onderwijs 2020-2021

Herfstvakantie           maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie             maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie      vrijdag 19 februari t/m 26 februari 2021
Onderwijsdag            donderdag 1 april 2021
Goede Vrijdag            vrijdag 2 april 2021
Pasen                          maandag 5 april 2021
Meivakantie                maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart                donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren                  maandag 24 mei 2021
Zomervakantie           vrijdag 16 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Studiedagen Onderwijs 2020-2021 (leerlingen vrij)

volgt z.s.m. 

Snel naar