Vakantierooster

De minister van OCW stelt jaarlijks de data vast voor 6 weken zomervakantie, 2 weken kerstvakantie en 1 week meivakantie. De herfstvakantie en de voorjaarsvakantie mogen de schoolbesturen zelf bepalen. Het ministerie geeft wel een advies over de data van deze kleine vakanties.
De schoolvakanties van het Openbaar Onderwijs Zoetermeer wijken geregeld af van dit advies. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vakantierooster Onderwijs 2020-2021


Herfstvakantie           maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie             maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie      vrijdag 19 februari t/m 26 februari 2021
Onderwijsdag            donderdag 1 april 2021
Goede Vrijdag            vrijdag 2 april 2021
Pasen                          maandag 5 april 2021
Meivakantie                maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart                donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren                  maandag 24 mei 2021
Zomervakantie           vrijdag 16 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Studiedagen Onderwijs 2020-2021 (leerlingen vrij)

07-oktober 
30-oktober
03-februari
01-april
31-mei
30-juni

Snel naar