Vakantierooster

De minister van OCW stelt jaarlijks de data vast voor 6 weken zomervakantie, 2 weken kerstvakantie en 1 week meivakantie. De herfstvakantie en de voorjaarsvakantie mogen de schoolbesturen zelf bepalen. Het ministerie geeft wel een advies over de data van deze kleine vakanties.
De schoolvakanties van het Openbaar Onderwijs Zoetermeer wijken geregeld af van dit advies. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vakantierooster Onderwijs 2023-2024

Herfstvakantie            16 oktober t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie             25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie     19 februari t/m 23 februari 2024

Goede vrijdag            29 maart 2024

Pasen                           1 april 2024

Meivakantie                29 april t/m 10 mei 2024

Hemelvaart                  9 mei t/m 10 mei 2024

Pinksteren                  20 mei 2024

Zomervakantie           15 juli t/m 23 augustus 2024

Studiedagen Onderwijs 2023-2024 (leerlingen vrij)
27-09-2023         Studiedag           

09-10-2023         Studiedag

14-11-2023         Studiedag

05-12-2023         Sinterklaas (vanaf 12.00 uur vrij)

16-01-2024         Studiedag

15-02-2024         Studiedag

16-02-2024         Studiedag

28-03-2024         OPOZ onderwijsdag

02-04-2024         Studiedag

26-06-2024         Studiedag

 

Snel naar