Vakantierooster

De minister van OCW stelt jaarlijks de data vast voor 6 weken zomervakantie, 2 weken kerstvakantie en 1 week meivakantie. De herfstvakantie en de voorjaarsvakantie mogen de schoolbesturen zelf bepalen. Het ministerie geeft wel een advies over de data van deze kleine vakanties.
De schoolvakanties van het Openbaar Onderwijs Zoetermeer wijken geregeld af van dit advies. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vakantierooster Onderwijs 2022-2023

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag 7 april 2023
Pasen
10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 t/m 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen Onderwijs 2022-2023 (leerlingen vrij)

30 september 2022
14 november 2022
5   december 2022 's middags vrij
7   februari 2023
15 februari 2023 
11 april 2023
26 mei 2023
21 juni 2023

Snel naar