Groep 6

In groep 6 gaan wij verder met waar de kinderen in groep 5 zijn gebleven.

Met rekenen gaan de kinderen door met het automatiseren van de tafels. De tafels zijn de basis voor de breuken, het maken van verhoudingstabellen en onder elkaar vermenigvuldigen. Met het op en aftrekken maken de kinderen kennis met cijferen. Het klokkijken wordt herhaald en gaan de kinderen reken met tijden. De inhouds- , lengte- en gewichtsmaten komen wekelijks aan bod.

In de taallessen werken de kinderen aan de grammatica, spelling en woordenschat van de Nederlandse taal. Er wordt dagelijks gelezen in een door de kinderen zelf gekozen boek uit onze “Bibliotheek in school”. Twee maal in de week krijgen de kinderen Engels. Hierbij gaat het vooral om het begrijpen en spreken van de Engelse taal.

De wereldoriëntatie vakken worden in blokken van 4 weken gegeven.  In het voorjaar gaat groep 6 naar de schooltuinen. Daar krijgt ieder kind een tuintje. De kinderen van groep 6 sluiten de geschiedenislessen af met een bezoek aan het Archeon.

Elke week hebben de kinderen de mogelijkheid om zicht creatief te uiten; bij muziek, tekenen, handvaardigheid, dans of drama. Twee maal per jaar zijn er “talentweken”. Tijdens deze weken mogen de kinderen groep doorbrekende creatieve activiteit kiezen om zijn of haar talent te ontwikkelen.

Voor de sociaal/emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Kwink.

Snel naar