Groep 5

In groep 5 krijgen de leerlingen veel nieuwe ervaringen. Zo zijn de vakken studievaardigheden en begrijpend lezen nieuw voor deze groep. De leerlingen krijgen dit jaar huiswerk door middel van toetsen voor wereldoriëntatie. Geschiedenis wordt op een thematische wijze aangeboden. Dit houdt in dat de leerlingen mindmaps, tijdlijnen, kwartetten etc. mogen maken. Zij gebruiken het boek van de geschiedenis methode Argus Clou. Groep 5 heeft een weektaak waarin de leerlingen zelf in kunnen kleuren of ze hun werk al gemaakt hebben. Met deze weektaak leren de leerlingen reflecteren op hun werk. In groep 5 wordt er verdiept in de stof die de leerlingen in groep 4 aangeboden hebben gekregen. Zo geven wij elk kind steeds meer inzicht in zijn of haar eigen eigenaarschap.

Ook gaat groep 5 naar de schooltuinen. Hier leren ze o.a. hoe planten groeien. 

Snel naar