Groep 8

Groep 8 is een erg belangrijk jaar. In dit jaar bereiden wij de leerlingen voor op de eindcito, maar ook op de middelbare school. Zo beginnen we het jaar met het maken van een proef citotoets, om te kijken wat de kinderen al kunnen en wat ze nog goed moeten oefenen. Hier gaan we de maanden daarna mee aan de slag. Wekelijks worden er in de klas allerlei workshops gegeven op verschillende niveaus. Er worden onderwerpen besproken waar de kinderen nog in kunnen groeien. In deze periode wordt ook tijd besteed aan de keuze voor middelbare scholen. Na de kerstvakantie ontvangen de leerlingen hun definitieve advies en kunnen zij zich gaan inschrijven op de middelbare scholen. De maanden hierna blijven de leerlingen zich goed voorbereiden op de eindcito. Deze landelijke toets vindt plaats in april. 

Natuurlijk is er in groep 8 ook tijd voor gezellige activiteiten om de basisschoolperiode op een leuke manier af te sluiten. Zo gaan we met de hele klas op kamp. Afgelopen jaren verbleven wij in de leuke kamphuizen van Summercamp Heino. Ook maken we met de hele klas een musical die aan het eind van het jaar wordt opgevoerd. In de allerlaatste schoolweek worden er leuke activiteiten georganiseerd. En op de laatste schooldag worden de leerlingen van groep 8 in aanwezigheid van de alle leerlingen en leerkrachten uit school 'gegooid'. Op naar de volgende stap. 


Snel naar