Daltononderwijs

IKC De Edelsteen is sinds het jaar 2000 een gecertificeerde daltonschool. Wij bereiden kinderen voor op een actieve rol in de maatschappij waarbij zij zelfstandig zijn, initiatieven durven nemen, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken met anderen en waarbij zij zorg hebben voor de medemens.

Op IKC De Edelsteen worden deze vaardigheden geoefend met behulp van de daltontaak. In de daltontaak is het (school)werk opgenomen dat kinderen zelf mogen plannen, zelfstandig uitvoeren, waarbij samengewerkt mag worden en waarover verantwoording moeten worden afgelegd. Een kind draagt zo verantwoordelijkheid voor het eigen werk.

Grondlegster Helen Parkhurst
Het idee komt van Helen Parkhurst, een Amerikaanse onderwijzeres die streefde naar effectief onderwijs. Om zo van kinderen mensen te maken die onbevreesd in het leven staan, vol van zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het daltononderwijs is een manier van leren en leven. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd maar Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs, blijft een inspiratiebron. Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en zich op eigen wijze en tempo optimaal ontwikkelt.

IKC De Edelsteen geeft vanuit zes kernwaarden vorm en inhoud aan het daltononderwijs.

De Daltonflits

De Daltonflits is een nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen wat betreft ons daltononderwijs.
Ga hier naar de Daltonflits!

Snel naar