Visie en missie

Jonge kinderen hebben veel talenten. Ze zijn jong en onbevangen en hebben allemaal hun dromen. Kinderen bezitten de mogelijkheid om de wereld om zich heen op hun manier te ontdekken.

Visie

De maatschappij heeft deze ‘jonge mensen’ hard nodig met hun kennis en verschillende vaardigheden. Zij weten wat ze kunnen, wie zij willen zijn, welke doelen ze willen bereiken en wie ze daarbij kan helpen. Kinderen leren niet alleen door te leren, maar ook door te spelen. Zij leren van ervaringen, die aansluiten bij hun interesses en ontwikkelingsniveau, waardoor zij zich op een prettige manier kunnen ontplooien.

Missie

Wij leveren als IKC een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van nul tot 13 jaar. Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben, wij luisteren en helpen hen om te kunnen functioneren in het heden en in de toekomst.

Wij ontplooien talenten en kwaliteiten bij kinderen. Door kinderen zelf te laten ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden. We gebruiken onze teamtalenten om kinderen te stimuleren, te leren, te ontdekken en initiatief te tonen.

• Vertrouwen en veiligheid is ons uitgangspunt
• Trots zijn is ons startpunt
• Optimale ontwikkeling is ons eindpunt
• De samenwerking met ouders staat hierin altijd centraal.

Om je talenten te ontdekken moet je kunnen uitproberen, fouten maken, reflecteren en presenteren. Een omgeving die samen wil ontwikkelen en elkaars talenten kent en benut. Dit geldt ook voor alle medewerkers van het IKC. Je hebt jouw talent pas echt goed ontwikkeld als anderen er ook iets aan hebben.

Zelfvertrouwen is het resultaat: “Ik ben uniek en heb wat toe te voegen aan mijn omgeving”. Van zelfvertrouwen naar trots. Dat is waar we aan werken. Trots op wie je bent en wat je kan.

Snel naar