Klachtenregeling onderwijs

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We adviseren u indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep van uw kind, in eerste instantie contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht. Indien dit naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij hem/haar kunt u ook terecht wanneer u vragen/opmerkingen heeft over de algemene gang van zaken op de school.

Stichting OPOZ heeft een klachtenregeling. Deze is te vinden op de website van OPOZ. Elke school heeft een contactpersoon m.b.t. klachten en OPOZ heeft twee externe vertrouwenspersonen.

Dat zijn mevrouw Barbel Roeleveld en de heer Arnoud Kok; beiden werkzaam bij Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP+). Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 070-2600032 of via de volgende mailadressen: arnoud@cvp-plus.nl en barbel@cvp-plus.nl

Snel naar