Excellente school

IKC De Edelsteen krijgt opnieuw predicaat excellent!

Daltonschool IKC De Edelsteen mag zich nóg vier jaar excellente basisschool blijven noemen. De inspectie beloont hiermee de aangetoonde continue inzet van het team om eigenaarschap van leerlingen bij hun ontwikkeling te stimuleren. Een kroon op het werk van het trotse team!

Doorontwikkeling aantonen

Als een school de tweede keer opgaat voor een predicaat, hoeft het onderwerp niet compleet anders te zijn, maar moet de school wel een doorontwikkeling kunnen aantonen. In het rapport stelt de jury: ‘De jury spreekt zich positief uit over de helderheid van het excellentieprofiel van IKC De Edelsteen. De school omschrijft haar profiel als: zelfstandigheid ontwikkelen en groeien in eigenaarschap. De school gelooft dat wanneer leerlingen zelf invloed en sturing hebben op wat zij leren, zij cognitief, persoonlijk en sociaal groeien. In 2017 heeft de school het predicaat Excellente School ontvangen op basis van eigenaarschap. Sinds die tijd heeft de school haar excellentieprofiel verder ontwikkeld en geborgd. De jury ervaart hoe concreet het profiel vorm krijgt in de dagelijkse praktijk van de school en hoe duidelijk de werkwijze is voor leerlingen.’

Zelfstandigheid

De school werkt in alle groepen aan de cognitieve, sociale en persoonsontwikkeling. ‘De leerlijn persoonsontwikkeling loopt van nul tot 12 jaar en zelfstandigheid is bijvoorbeeld al van jongs af aan goed zichtbaar,’ merkt de jury op.

Eigenaarschap

IKC De Edelsteen heeft om die ontwikkeling op drie gebieden gaande te houden een unieke visie op eigenaarschap van leerlingen. Naast de daltonwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken, staan in het onderwijs effectiviteit, vrijheid en verantwoordelijkheid  centraal. ‘Leerlingen blijven beter gemotiveerd omdat ze  (mede)verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en nauw betrokken bij het leerproces. Met goede begeleiding krijgen leerlingen binnen heldere kaders steeds meer vrijheid om doelgericht eigen keuzes te maken. “Het gaat daarbij niet om loslaten maar om anders vasthouden,” legt directeur Cynthia Vijgenboom uit.

Ontwikkeling stevig geborgd

De jury heeft waardering voor het duurzame karakter van het excellentieprofiel, zo staat in het rapport. ‘Die duurzaamheid is het gevolg van een voortdurende evaluatie, een stevige borging en een gerichte schoolontwikkeling. Wij zagen hoe de school de eigen ontwikkeling volgt. Eigenaarschap kan een vaag en veelomvattend begrip zijn, maar De Edelsteen heeft het goed weten te definiëren en concretiseren in de praktijk.’ Vijgenboom vindt dat het belangrijk is dat het team steeds kritisch naar het  eigen onderwijs blijft kijken en reflecteeert op het effect van nieuwe interventies. “Hebben de kinderen er profijt van? Zij zijn natuurlijk subliem in het feedback geven door hun ervaringen van met een nieuwe manier van werken toe te lichten. Onze bevindingen zetten we meteen om in concrete afspraken waardoor ons onderwijs steeds evolueert,” legt Vijgenboom uit. 

Media
  • processed-5df1cbc8-9331-47af-8208-bf735bb05d47_gU7wjFyA

Snel naar