Groepskranten 2020-2021

Een keer per maand brengen de groepen 1 t/m 8 een krant uit met allerlei wetenswaardigheden uit de groep. De groepen 5 t/m 8 beschikken daarvoor over een eigen redactie.

In elke groep zijn dat twee kinderen. Zij zorgen er met hun klasgenoten voor dat er maandelijks een groepskrant met nieuws wordt gevuld. Ook de groepen 1 tot en met 4 hebben een eigen groepskrant. Deze wordt grotendeels door de groepsleerkrachten gemaakt, waarbij zij gebruik maken van de inbreng van de kinderen. Alle ouders ontvangen de krant van de groep van hun kind automatisch per e-mail.
Lees meer    

April 2021   

Groep 1-2 a april 
Groep 1-2 b april

Groep 3 april
Groep 4 april
Groep 5 april   

Groep 6 april
Groep 7 april
Groep 8 a april
Groep 8 b april

Klik hier voor de eerdere groepskranten.



Snel naar