Groep 3/4

Een dag in groep 3/4 
Actieve inloop. De leerlingen gaan dan zelfstandig aan het werk. Vervolgens wordt er instructie gegeven waarbij er moet worden afgewisseld tussen groep 3 en 4. De groep die geen instructie krijgt werkt zelfstandig aan zijn/haar doelen. Door middel van coöperatieve werkvormen wordt de les leuker en leren de leerlingen om samen te werken. Na een hele ochtend hard te hebben gewerkt gaan de leerlingen in de middag aan de slag met vakken zoals: Engels, Wereldoriëntatie, Kwink en de creatieve vakken. Groep 3/4 werkt tijdens deze lessen als 1 groep samen.     Snel naar