Home

Laat ieder kind stralen!        

Integraal Kindcentrum (IKC) De Edelsteen biedt een uniek totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. We creëren een uitdagende, doorlopende ontwikkelingslijn en leveren een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van nul tot het einde van de basisschool.


Talentontwikkeling

Engels vanaf groep 1 onderwijs

Ouderbetrokkenheid